Dokumentacje kontroli

DOKUMENTACJA KONTROLI MEDYCZNEJ  SZKOŁY  POLICEALNEJ IM. ANNY  JENKE W  SANOKU

  1. Książka   kontroli zewnętrznej.
  2. Książka  kontroli sanitarnej.
  3. Protokoły  kontroli  finansowej.
  4. Protokoły  kontroli kominiarskich.
  5. Książka kontroli wewnętrznych.

Forma  dokumentacji: pisemna
Osoby dysponujące: Dyrektor Szkoły
                                  Główny Księgowy
                                  Sekretarz Szkoły
                                  Referent ds. kadr
            
            013 46 45220  – Dyrektor
Tel/fax  013 46 31242  – Sekretariat
Tel/fax  013 46 31862  – Główny Księgowy

Przewiń do góry

Menu dostępności