Działalność

Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kształci w zawodach:
 

Medyczna Szkoła Policealna im.Anny Jenke

KIERUNKI DZIENNE:

·         Technik elektroradiolog

·         Technik elektroniki i informatyki medycznej

·         Technik farmaceutyczny

·         Technik masażysta

·         Technik usług kosmetycznych

·         Terapeuta zajęciowy

·         Opiekunka dziecięca

·         Asystent osoby niepełnosprawnej

·  Protetyk słuchu

·         Higienistka stomatologiczna /sem. zimowy od lutego

KIERUNKI ZAOCZNE:

·        Opiekunka środowiskowa

·        Opiekun medyczny 

·        Opiekun w domu pomocy społecznej

·        Opiekun osoby starszej

Przewiń do góry

Menu dostępności