Ewidencje i rejestry

 1. Ewidencja  pism przychodzących i wychodzących.
 2. Ewidencja wypadków uczniów.
 3. Ewidencja wypadków w pracy.
 4. Główna księga uczniów.
 5. Księga druków ścisłego zarachowania.
 6. Księgi inwentarzowe.
 7. Rejestr  legitymacji  ubezpieczonych.
 8. Rejestr pracowników.
 9. Rejestr  pracowników odchodzących na emeryturę.
 10. Rejestr rozchodowanych znaczków.
 11. Rejestr świadectw ukończenia szkoły.
 12. Rejestr zamówień.
 13. Rejestr wydanych dyplomów.
 14. Rejestr wydanych indeksów.
 15. Rejestr wydanych legitymacji  szkolnych.
 16. Rejestr wydanych   zaświadczeń.
 17. Spis archiwalny  szkoły.

Forma  rejestrów: pisemna
Osoby dysponujące; Dyrektor Szkoły, Sekretarz  Szkoły, Ref ds. kadr,
Tel/fax 013 46 31242

Przewiń do góry

Menu dostępności