Historia

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku

Szkoła powstała 1 września 1962 roku na mocy uchwały PWRN w Rzeszowie, jako Liceum Medyczne kształcące pielęgniarki w 5-letnim cyklu nauczania. Początki były trudne, ponieważ szkoła nie dysponowała własnym budynkiem, więc została zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dąbrowskiego. W roku szkolnym 1970/71 została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, a następnie do I LO im. KEN przy ul. Zagrody, gdzie z dniem 1 września 1980 roku utworzono Zespół Szkół, w skład którego weszły I Liceum Ogólnokształcące, Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego rozwiązującej Zespół LM oraz LO nr 1 od 1 września 1999 roku szkoła uzyskała samodzielność.

W historię szkoły na trwałe wpisały się losy ludzi, którzy ją tworzyli. Przez 45 lat szkołą kierowali:

  • 1962 – 67 J. Penar
  • 1967 – 72 Z. Bandurka
  • 1972 – 75 J. Sternik
  • 1975 – 76 L. Ciuk
  • 1976 – 77 K. Szczepanik
  • 1977 – 86 T. Blecharczyk
  • 1986 – 99 K. Serbin
  • 1999 – H. Połojko


Do grona zasłużonych nauczycieli należą:
Z. Bandurka, W. Kubrakiewicz, U. Świtalska, A. Słuszkiewicz, M. Robel, M. Kaczor, M. Górska, L. Chomińska, K. Szczepanik, W. Jasik Dnia

    
3 czerwca 2002 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego w 40. rocznicę powstania nadał szkole imię Anny Jenke, uchwałą Nr XLV/489/02.

Przewiń do góry

Menu dostępności