Majątek jednostki

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. ANNY JENKE W SANOKU
ŚRODKI    TRWAŁE   W ZŁOTYCH
Stan na 31 grudnia 2007 r.

NAZWAWARTOŚĆ   BRUTTOUMORZENIEWARTOŚC   NETTO
Środki trwałe162.441,6347.382,95115.058,68

POZOSTAŁE    ŚRODKI TRWAŁE   W ZŁOTYCH
Stan na dzień 31 grudnia 2007 r.

ozostałe środki   TRWAŁE597.519,29
ZBIORY BIBLIOTECZNE28.175,84
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE5,720,00
Przewiń do góry

Menu dostępności