Kierownictwo

Organami  Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  są:
1. Dyrektor  
2. Wicedyrektor
3. Kierownicy Szkolenia Praktycznego
4. Rada  Pedagogiczna
5. Samorząd Słuchaczy

Przewiń do góry

Menu dostępności