Regulaminy

STATUT Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA.

REGULAMIN PRACY.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD  dla  pracowników nie będących  nauczycielami.

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  NAGRÓD  DLA  PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH.

REGULAMIN  ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH.

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI.

REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ.

REGULAMIN  OCENY  PRACY.

REGULAMIN  BIBLIOTEKI.

REGULAMIN  SAMORZĄDU SŁUCHACZY.

REGULAMIN  PRACOWNI  KOMPUTEROWEJ.

REGULAMINY  PRACOWNI  SZKOLNYCH.

Przewiń do góry

Menu dostępności