Struktura

SCHEMAT  ORGANIZACYJNY

       Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

Dyrektor MSCKZiU:

 • Wicedyrektor  
  • Kierownicy szkolenia praktycznego
   • Nauczyciele zawodu
  • Nauczyciele wychowania fizycznego
 • Główny księgowy  
  • Specjalista ds. płac
 • Specjalista ds. kadr i administracji
 • Specjalista ds. kadr
 • Inspektor ochrony danych osobowych
 •  Inspektor ds. BHP
 • Informatyk
 • Inspektor ds. OC i zarządzania kryzysowego
 • Sekretarz szkoły
 • Obsługa
  • woźny
  • konserwator
  • sprzątaczki
 • Nauczyciel bibliotekarz
Przewiń do góry

Menu dostępności